informacje bieżące

U W A G A   ! ! !

OD 4 MAJA 2020 ROKU  PO 2 MIESIĘCZNEJ PRZERWIE WZNAWIAMY

ZAJĘCIA Z FIZJOTERAPII ( USPRAWNIENIE RUCHOWE)  I TERAPII SENSORYCZNEJ.

PROSZĘ UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

O KONTAKT ZE SWOIM REHABILITANTEM  LUB TERAPEUTĄ

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: TETRALNE , NA BASENIE

Z A W I E S Z O N E   D O   O D W O Ł A N I A

 

ZARZĄD

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH

================================================================

 

U W A G A   ! ! !

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ODBĘDZIE SIĘ DNIA       18 CZERWCA 2020 ROKU O GODZ.16:30

W CENTRUM INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY UL. FRANCISZKAŃSKA 5

 

ZARZĄD

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH