Formy działania

PROWADZENIE

Różnych form rehabilitacji:

Zajęć rehabilitacyjnych grupowych

 • rehabilitacja ruchowa
 • zajęcia plastyczne
 • rehabilitacja metodą W.Scherborne
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia wodne

Zajeć rehabilitacyjnych indywidualnych

 

ORGANIZOWANIE

 • Imprez  integracyjno - rozrywkowych (Balik, Zajączek, Dzień dziecka, Andrzejki, Mikołaj, Urodzinki
 • Przeglądów artystycznych (Artystyczny Festiwal  Dzieci i Młodzieży "Nasz świat”)     
 • Igrzysk i zawodów sportowych (Powiatowe Igrzyska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Festyn sportowo-rekreacyjny ”Taka ryba”)
 • Wypoczynku  związanego z rehabilitacją (Letnie turnusy rehabilitacyjne, Warsztaty artystyczne)
 • Wycieczek
 • Zebrań, szkoleń i prelekcji