XVIII POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

XVIII POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Dnia 18 MAJA 2019 roku na Stadionie Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach odbyły się  XVIII POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ pod patronatem honorowym Starosty szamotulskiego Beaty Hanyżak. Dzieci i młodzież niepełnosprawna z  powiatu szamotulskiego miała możliwość rywalizacji w różnych dyscyplinach sportowych. Każdy zawodnik  brał udziału w 1 z 12 konkurencji sportowych, które były dostosowane do ich możliwości i sprawności. Każdy uczestnik w zależności od zajętego miejsca otrzymał medal, wszyscy pozostali poza miejscem na podium otrzymali medale pamiątkowe. Oprócz medali wszyscy otrzymał nagrodę rzeczową. W zawodach brało udział 14 ekip skupiających 220 zawodników. W sprawnym przebiegu zawodów pomagali  pedagodzy, rehabilitanci, pracownicy z Zespołu szkół specjalnych Szamotuły, Zespołu szkół nr 3 Szamotuły, członkowie naszego Stowarzyszenia oraz wolontariusze młodzież szkolnego koła CARITAS z Zespołu Szkół nr 1 i 3  w Szamotułach jak równiez pomoc medyczna.

Zawodników dopingowała licznie zgromadzona publiczność oraz zaproszeni goście w osobach: Starosty Pani Beaty Hanyzak,  Dyr PFRON odział Wielkopolska Pani Anny Skupień, Dyr Banku SANTANDER Bank Polska Odział Szamotuły Pani Ewa Szafer oraz  burmisrzowie, wiceburmistrzowie i przedstawiciel miast i gmin powiatu szmaotulskiego, dyrektor: PCPR Szamotuły, OPS Szamotuły,  Radni Powiatu oraz Miast i Gmin powiatu szamotulskiego, dyrektorzy, kierownicy, prezesi: szkół, WTZ, Stowarzyszeń, Kół, DPS jak również rodzice, rodzeństwo  ......

Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej są podsumowaniem codziennej całorocznej rehabilitacji, która towarzyszy dzieciom na co dzień i jest nieodzowna niejednokrotnie trwająca do końca ich życia. Udział w  Igrzyskach był dla nich nagrodą za żmudną i trudną codzienną pracę rehabilitacyjną i sportową.

 

Organizatorem Igrzysk było: Stowarzysznie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach

współorganizatorzy: Zespół Szkół Specjalnych oraz Zespół Szkół nr 3 z Szamotuł

 

IGRZYSKA MOGŁY SIĘ ODBYĆ DZIĘKI WSPARCIU I POMOCY TAKICH INSTYTUCJI  I OSÓB JAK:

 • POMOC FINANSOWA
 1. Starostwo Powiatowe  w  Szamotułach                                

 2. Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych

 3. Urząd  Miasta i Gminy w Szamotułach

 4. Urząd Miasta i Gminy Wronki

 5. Urząd  Miasta i Gminy Ostroróg

 6. Urząd Miasta i Gminy Pniewy

 7. Urząd Gminy Obrzycko

 8. Urząd Gminy Duszniki

 9. Urząd Gminy Kaźmierza

 10. Fundacja BANKU SANTANDER
 • POMOC RZECZOWA

 1. Starostwo Powiatowe Szamotuł

 • POMOC ORGANIZACYJNA
 1. Zespoł Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy z  Szamotuł

 2. Zespoł szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja  z Szamotuł

 3. Członków Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski z Szamotuł

 4. Pomoc medyczna

 5. Wolontariusze – młodzież szkolnego koła CARITAS przy Zespole Szkół nr 1 i 3 w Szamotułach


D Z I Ę K U J E M Y

 

zdjęcia z zawodów dostępne są na naszym facebooku

FOT.MAGDA PRĘTKA "DZIEŃ SZAMOTULSKI"/SZAMOTULY.NASZEMIASTO.PL