sprawozdanie-XIII ARTYSTYCZY FESTIWAL NASZ ŚWIAT

sprawozdanie-XIII ARTYSTYCZY FESTIWAL NASZ ŚWIAT

XIII Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “ NASZ ŚWIAT “ odbył się dnia 7 czerwca 2018  roku w hali NAŁĘĆŻ  Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach w godzinach od  9:00 – 15:00. Rozpoczęcie  Festiwalu  nastąpiło o godzinie 9:00  powitaniem   wszystkich  uczestników zaproszonych  gości, wolontariuszy, rodziców-opiekunów i wszystkich obecnych. Podziękowano darczyńcom oraz sponsorom, dzięki którym  Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “NASZ ŚWIAT“   mógł się odbyć .

Po powitaniu i podziękowaniu  nastąpiło oficjalne otwarcie XIII  Artystycznego Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “NASZ ŚWIAT” przez organizatorów Festiwalu.

Następnie  każdy zespół ,grupa, uczestnik, uczestnicy prezentował swoje uzdolnienia w zgłoszonym programie artystycznym ( teatr , piosenka , taniec , pantomima  )

UCZESTNICY:

1.  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Wągrowiec

2.  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Międzychód

3.   Stowarzyszenie  Na Tak Zespół „impuls” Poznań

4.   Stowarzyszenie  Na Tak  Promyk  Poznań

5.   Stowarzyszenie  Ostrorog

6.   Stowarzyszenie „ DUSZEK” Duszniki

7.   Warsztaty Terapii Zajęciowej Duszniki

8.   Warsztaty Terapii Zajęciowej Szamotuły

9.   Zespół Szkół  Specjalnych 101  Im. Jana Brzechwy w Poznaniu

10. Centrum Wspierania Integracja I Rehabilitacja Szamotuły

11. Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś

12. Środowiskowy Dom Samopmocy JAWOR PNIEWY

13. Stowarzyszenie Szamotuły

14. Zespół Szkół specjalnych 112 Poznań

15. Zespół Szkół  Specjalnych  Im. Jana Brzechwy w Szamotułach

Razem - wszystkich uczestników biorących udział w festiwalu było 160 osób 

Po zakończeniu swojego występu każdy  uczestnik – grupa  otrzymał pamiątkową statuetkę ORAZ nagrodę rzeczową.

W trakcie  trwania Festiwalu dostępna była kawiarenka słodkości, w której można  było  z degustować, placki, napić  się  herbaty, kawy  i  zimnych  napoi.

Przez  cały  czas  trwania  festiwalu byli  obecni  wolontariusze , którzy pomagali dzieciom i organizatorom w sprawnym przebiegu festiwalu .

Po zakończeniu festiwalu wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami, wolontariusze oraz zaproszeni goście  udali się na posiłek regeneracyjny. 

Festiwal dopingowała licznie zebrana publiczność wśród, których były władze naszego powiatu oraz burmistrzowie, wójtowie lub  ich przedstawiciel miast i gmin powiatu szamotulskiego. Przybyli również kierownicy instytucji powiatowych i samorządowych oraz przewodnicząca rady powiatu i radni powiatu i gmin powiatu szamotulskiego

Festiwal   mógł się odbyć dzięki życzliwości , wsparciu finansowemu i  pomocy takich instytucji i osób jak :

 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
 2. Starostwo Powiatowe w  Szamotułach
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
 4. Urząd Miasta i Gminy  Szamotuły
 5. Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu
 6. Urząd Miasta i Gminy we Wronkach
 7. Urząd Gminy w Dusznikach
 8. Urząd Gminy w Kaźmierzu
 9. Wolontariusze szkolnego koła CARITAS przy Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach
 10. Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom  Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach.
 11. Członkom Stowarzyszenia Społecznego  Na Rzecz  Dzieci I  Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach
 12. oraz darczyńcom indywidualnym
 
 
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i  Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach
Zespól Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach
 
 
 

zdjęcia z festiwalu dostępne są na naszym facebooku

FOT.MAGDA PRĘTKA "DZIEŃ SZAMOTULSKI"/SZAMOTULY.NASZEMIASTO.PL