NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKOW STOWARZYSZENIA

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKOW STOWARZYSZENIA

 

DNIA 1.02.2018 ROKU ODBYŁO SIĘ NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH.
PONIEWAŻ DWIE CZŁONKINIE STOWARZYSZENIA ZREZYGNOWAŁY Z PEŁNIONYCH FUNKCJI W ZARZĄDZIE, JAK RÓWNIEŻ Z CZŁONKOWSTWA W NASZEJ ORGANIZACJI, KONIECZNE BYŁY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH PO WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH JEST NASTĘPUJACY:
1. BARBARA PRĘTKA - PREZES STOWARZYSZENIA
2. AGATA BULEWICZ- WICEPREZES STOWARZYSZENIA
3. AGNIESZKA REFORMAT - WICEPREZES STOWARZYSZENIA
4. ANGELIKA ZAJĄC - SEKRETARZ
5. WIESŁAWA SZYMKOWIAK - SKARBNIK
Dziekuję dotychczasowym osobom, za wieloletnią społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia, a nowo wybranym koleżankom, życzę wieloletniej owocnej pracy w Zarządzie naszej organizacji.
Prezes Stowarzyszenia