ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

 

 

Z E B R A N I E   C Z Ł O N K Ó W

STOWARZYSZENIA  SPOŁECZNEGO NA  RZECZ  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ  TROSKI  W  SZAMOTUŁACH

ODBĘDZIE  SIĘ

DNIA 9 STYCZNIA 2020  ROKU  O  GODZ. 16,30

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY UL. FRANCISZKAŃSKA 5

 

 

Z UWAGI NA WAŻNE BIEŻĄCE WIADOMOŚCI, OBECNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA

 

NIEOBECNOŚĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY, BĘDZIE RÓWNOZNACZNA Z NEGATYWNĄ WERYFIKACJĄ DZIECKA NA LISTĘ ZADAŃ OFEROWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE NA ROK 2020.

 

ZARZĄD

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI

SZAMOTUŁY