20 ZBIORKA PUBLICZNA

20 ZBIORKA PUBLICZNA

PROŚBA  O  WSPARCIE  FINANSOWE  20  ZBIÓRKI  PUBLICZNEJ

” WSPOMAGAMY  DZIECI  I  MŁODZIEŻ  NIEPEŁNOSPRAWNĄ ”

ZEZWOLENIE - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa nr  2019/3224/OR

PATRONAT HONOROWY – Starosta Szamotulski Pani Beata Hanyżak

 

Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach zwraca się  z prośbą  o  wsparcie  finansowe: 20  ZBIÓRKI  PUBLICZNEJ  WSPOMAGAMY DZIECI I MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSP RAWNĄ

Zbiórkę prowadzimy corocznie od roku 2000 i dzięki ofiarności rzeszy osób uzyskujemy środki finansowe, które pomagają nam realizować statutowe zadania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - głównie w zakresie rehabilitacji .

Tegoroczna zbiórka trwać będzie od 1września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Zbiórkę prowadzić będziemy wśród wszystkich, którzy dobrowolnie zechcą wesprzeć naszą inicjatywę.

Celem zbiórki jest pozyskanie funduszy na realizację statutowych zadań organizacji głównie w zakresie rehabilitacji.

Nasza organizacja prowadzi społeczną działalność od 1995 roku, zaś od roku 2004 posiadamy Status Organizacji Pożytku Publicznego. Otaczamy opieką dzieci i młodzież niepełnosprawną w różnym wieku oraz z różnymi schorzeniami.    

KAŻDA  OFIAROWANA  ZŁOTÓWKA  POMAGA  NAM  REALIZOWAĆ  POTRZEBY OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  -  PODOPIECZNYCH   STOWARZYSZENIA

                      Konto bankowe nr 28203000451110000000917900

D  Z  I  Ę  K  U  J  E  M  Y

ZA WSPARCIE  FINANSOWE  ZBIÓRKI