RUSZYŁA AKCJA "CEGIEŁKA"

RUSZYŁA AKCJA

Wraz z dniem 1 października ruszyła 12 edycja zbiórki publicznej "Cegiełka na cele rehabilitacyjne" realizowana przez nasze Stowarzyszenie. Całkowity dochód z akcji przeznaczony zostanie na rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia, w tym m.in. na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, a także na realizację statutowych zadań organizacji.

Symboliczne cegiełki o nominale 5 zł. i 10 zł. rozprowadzane będą wśród zakładów pracy, szkół, instytucji i organizacji, które dobrowolnie zechcą wesprzeć naszą akcję. Potrwa ona do końca stycznia 2012 roku. Zwracamy się, więc z ogromną prośbą do wszystkich osób dobrej woli, których sytuacja finansowa pozwala na wsparcie zbiórki publicznej, o pomoc poprzez kupno cegiełki lub wpłacenie na konto Stowarzyszenia nr:

28203000451110000000917900

darowizny pieniężnej z zaznaczeniem "cegiełka"

Patronat honorowy nad zbiórką objął starosta szamotulski, Paweł Kowzan, zaś patronat medialny - Tygodnik "Dzień Szamotulski/"Głos Wielkopolski"