XV POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

XV POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Dnia 21 MAJA 2016 roku na Stadionie Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach odbyły się  XV POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ pod patronatem honorowy Pana Starosty Józefa Kwaśniewicz . Dzieci i młodzież niepełnosprawna z  powiatu szamotulskiego i nie tylko miała możliwość rywalizacji w różnych dyscyplinach sportowych. Każdy zawodnik  brał udziału w 1 z 12 konkurencji sportowych , które były dostosowane do ich możliwości i sprawności . Każdy zawodnik w zależności od zajętego miejsca otrzymał medal, wszyscy pozostali poza miejscem na podium otrzymali medale pamiątkowe. Oprócz medali każdy zawodnik otrzymał nagrodę rzeczową. W zawodach brało udział 11 ekip skupiajacych 220 zawodników . W sprawnym przebiegu zawodów pomagali  pedagodzy, rehabilitanci, pracownicy z Zespołu szkół specjalnych Szamotuły , Zespołu szkół nr 3 Szamotuły, członkowie naszego Stowarzyszenia oraz wolontariusze młodzież szkolnego koła CARITAS z Zespołu Szkół nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Szamotułach).

Zawodników dopingowała licznie zgromadzona publiczność oraz zaproszeni goście w osobach : Starosty Józefa Kwaśniewicza, posłów RP Jakuba Rutnickiego, Wiesława Paszyka , senatora RP Jakuba Filipa Libickiego oraz  burmisrzowie i przedstawiciel miast i gmin powiatu szmaotulskiego, dyrektor: PCPR Szamotuły, OPS Szamotuly,WBK BZ Szamotuły, Przewodnicząca Rady Powiatu , Radni Powiatu oraz Miast i Gmin powiatu szamotulskiego, dyrektorzy, kierownicy , prezesi : szkół, WTZ , stowarzyszeń  jak również rodzice, rodzeństwo  ......

Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej są miedzy innymi podsumowaniem codziennej całorocznej rehabilitacji, która towarzyszy dzieciom na co dzień i jest nieodzowna niejednokrotnie trwająca do końca ich życia. Udział w tych Igrzyskach był dla nich nagrodą za żmudną i trudną codzienną pracę rehabilitacyjną i sportową.

Pragniemy tą imprezę kontynuować co roku ponieważ jest ona bardzo potrzebna rozbudza chęć rywalizacji pragnienie bycia docenianym jak również ma bardzo duży wymiar społeczny, sportowy i  rehabilitacyjny.

 

Organizatorami Igrzysk było: Stowarzysznie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach

współorganizatorzy: Zespół Szkół Specjalnych oraz Zespół Szkół nr 3 z Szamotuł

 

IGRZYSKA MOGŁY SIĘ ODBYĆ DZIĘKI WSPARCIU FIANSOWEMU I POMOCY TAKICH INSTYTUCJI  I OSÓB JAK:

POMOC FINANSOWA

 1. Starostwo Powiatowe  w  Szamotułach                                

 2. Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych

 3. Urząd  Miasta i Gminy w Szamotułach

 4. Urząd Miasta i Gminy Wronki                                                                                                                                                                   

 5. Urząd  Miasta i Gminy Ostroróg

 6. Urząd Miasta i Gminy Pniewy

 7. Urząd Gminy Obrzycko

 8. Urząd Gminy Duszniki

 9. Urząd Gminy Kaźmierz

 10. Bank WBK BZ Oddz. Szamotuły

 11. Fundacja Enea Poznań

  POMOC RZECZOWA

  Firma BRENDERUP z Wielunia

  NIEODPŁATNA POMOC ORGANIZACYJNA

  Dyrekcji, kierownictwa, pracowników, członków:

 1. Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy z  Szamotuł

 2. Zespołu szkół nr 3 w Szamotułach

 3. Członków Stowarzyszenia

 4. Wolontariuszy – młodzieży szkolnego kola CARITAS przy Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach

WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY

 

zdjęcia z zawodów dostępne są na naszym facebooku